Med 360° video har Ørsted gjort det muligt for stort set alle at opleve udsigten fra toppen af en havvindmølle.
(To view 360° video on smartphone/tablet, click the video title in the player)
Vi blev hyret af "Khora Virtual Reality" til at stå for post processen af en 360° video for en af deres klienter (Ørsted).
Der skulle laves både en dansk og en engelsk version og Ørsted stod for at skaffe en voiceover til hver og illustrationer til at sammenligne højden af havvindmøllerne.
I samarbejde med en repræsentant fra Ørsted fandt vi frem til hvordan oplevelsen tog sig bedst ud.
Udfordringen i denne proces var at få den flade illustrationstegning tilpasset i korrekt størrelsesforhold i et 360° miljø og at få den til at følge horisontlinjen og ikke bådens gyngen.
Back to Top